fot. bl-f165-phalaris-arundinacea-kloski-jezyczek1 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Phalaris arundinacea

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kłoski
04.06.2001 copyright © by Barbara Łotocka