fot. bl-f165-phalaris-arundinacea-kloski-jezyczek1 (356×520) — copyright © by Barbara Łotocka
kłoski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phalaris arundinacea

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.06.2001
copyright © by Barbara Łotocka