fot. mr-Orchis_coriophora_s137_10 (331×500) — copyright © by Maciej Romański
forma albinotyczna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
Orchis coriophora f. alba

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański