atlas-roslin.pl

Oenothera [🔉 e·no·te·ra]

wiesiołek
uprawiane ozdobne, w tym spoza flory Polski
objaśnienie skrótów
cechy diagnostyczne w kluczu:Onagraceae (wiesiołkowate)kl 4943
  
↓nie(z) płatki różowe do czerwonofioletowych
Oenothera rosea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Hypancjum 4 – 8 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
Oenothera rosea
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Rzadko uprawiana bylina ozdobna.
  
  
↑nie (z) płatki żółte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Hypancjum ponad 5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
  
    
↓nie(z) hypancjum krótkie, 5 – 20 mm długości
Oenothera tetragona ‘Fireworks’
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Torebki podługowate do podługowato-maczugowatych, 4-kanciaste do oskrzydlonych na kantach, (5) 10 – 17 (20) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Oenothera tetragona (wiesiołek czworograniasty)
wiesiołek czworokątny · syn. Oenothera fruticosa var. glauca · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
    
      
Oenothera fruticosa (wiesiołek krzaczasty)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
Oenothera fruticosa (wiesiołek krzaczasty)
wiesiołek krzewiasty · takson uprawiany
  Bylina ozdobna.
      
    
↑nie (z) hypancjum długie lub bardzo długie; torebki inne, dłuższe
    
      
↓nie(z) hypancja bardzo długie, 89 – 160 mm długości
Oenothera missouriensis
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Płatki 40 – 64 mm długości i 45 – 72 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Oenothera macrocarpa (wiesiołek ozdobny)
wiesiołek missouryjski · syn. Oenothera missouriensis · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
      
      
↑nie (z) hypancja krótsze, (15) 19 – 52 mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Płatki przeważnie krótsze i węższe.
· ta cecha diagnostyc ...
  Rośliny roczne lub dwuletnie, dziko rosnące, rzadziej uprawiane lub zdziczałe.
      
        
↓nie(z) koniuszki działek na pączkach dołem stykają się ze sobą; łodyga zawsze wyprostowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· Koniuszki działek na pączkach w większości dołem stykają się ze sobą, górą mogą być łukowato rozchylone; rzadko są równoległe względem siebie; wyjątkowo są oddalone od siebie, wtedy rozchodzą się w formie V
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
        
          
↓nie(z) rośliny z przewagą niegruczołowatych włosków przylegających
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
· Włoski spiczaste łukowate, w nasadzie bez brodawkowatych zgrubień (papilli) lub z niskostożkowatymi papillami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
  seria Devriesia Rostański (1985)
          
            
↓nie(z) łodyga i oś kwiatostanu czerwono cętkowane
Oenothera depressa (wiesiołek wierzbolistny)
XL
Oenothera depressa (wiesiołek wierzbolistny)
XL
Oenothera depressa (wiesiołek wierzbolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Liście łodygowe zwykle na wierzchołku skręcone, pofalowane lub płaskie, szarozielone, luźno ustawione; nerwy główne starszych liści przynajmniej w części nasadowej czerwone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Oenothera depressa (wiesiołek wierzbolistny)
wystepowanie
syn. Oenothera salicifolia · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Piaski nadrzeczne, miejsca ruderalne, zwłaszcza w dolinie Wisły.
            
              
Oenothera wienii (wiesiołek Weina)
XL
Oenothera wienii (wiesiołek Weina)
Oenothera wienii (wiesiołek Weina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
Oenothera wienii (wiesiołek Weina)
wystepowanie
syn. Oenothera rubricaulis × depressa · Oenothera depressa × rubricaulis · antropofit zadomowiony we florze Polski
              
            
↑nie (z) łodyga bez czerwonych cętek, oś kwiatostanu zielona
Oenothera canovirens (wiesiołek Rennera)
XL
Oenothera canovirens (wiesiołek Rennera)
XL
Oenothera canovirens (wiesiołek Rennera)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
· Liście łodygowe płaskie lub rynienkowate, gęsto ustawione; nerwy białe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
Oenothera canovirens (wiesiołek Rennera)
wystepowanie
syn. Oenothera renneri · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Miejsca ruderalne, rozproszony.
            
          
↑nie (z) rośliny zwykle równo gruczołowato i niegruczołowato owłosione, czasem wyłysiałe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· Włoski spiczaste odstające łukowato lub ukośnie, w nasadzie z wałeczkowatymi lub stożkowatymi, wielokomórkowymi brodawkami (papillami).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
  seria Oenothera
          
            
↓nie(z) łodyga, oś kwiatostanu i zalążnie nie punktowane czerwono
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· Pąki, działki i oś kwiatostanu na wierzchołku zawsze zielone.
            
              
↓nie(z) pączki kwiatowe pod koniuszkiem czerwone
Oenothera paradoxa (wiesiołek dziwny)
Oenothera paradoxa (wiesiołek dziwny)
XL
Oenothera paradoxa (wiesiołek dziwny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Płatki 10 – 20 mm długości i szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
Oenothera paradoxa (wiesiołek dziwny)
wystepowanie
syn. Oenothera salicifolia × subterminalis ? · Oenothera depressa × subterminalis · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Górny Śląsk; rozpoczęto uprawy w Polsce.
              
                
Oenothera wratislaviensis (wiesiołek wrocławski)
XL
Oenothera wratislaviensis (wiesiołek wrocławski)
XL
Oenothera wratislaviensis (wiesiołek wrocławski)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Oenothera wratislaviensis (wiesiołek wrocławski)
syn. Oenothera canovirens × subterminalis ? · Oenothera canovirens × subterminalis · antropofit zadomowiony we florze Polski
                
              
↑nie (z) pączki kwiatowe zielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
              
                
↓nie(z) płatki 28 – 35 mm długości
Oenothera suaveolens (wiesiołek pachnący)
XL
Oenothera suaveolens (wiesiołek pachnący)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Dolne owoce bez włosków gruczołowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Oenothera suaveolens (wiesiołek pachnący)
wystepowanie
syn. Oenothera suaveolens · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Miejsca ruderalne, k. Krosna Odrzańskiego.
                
                
↑nie (z) płatki mniejsze, do 30 mm długości
                
                  
↓nie(z) płatki 14 – 30 mm długości i 16 – 38 mm szerokości, wyraźnie szersze niż długie
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Ząbki kielicha 2.5 – 7.5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca ruderalne, przydroża i piaski w całej Polsce.
                  
                    
↓nie(z) łodyga czerwono punktowana i węższe liście
Oenothera punctulata (wiesiołek punktowany)
XL
Oenothera punctulata (wiesiołek punktowany)
XL
Oenothera punctulata (wiesiołek punktowany)
wystepowanie
syn. Oenothera biennis × pycnocarpa ? · Oenothera biennis × pycnocarpa · antropofit zadomowiony we florze Polski
                    
                    
Oenothera ×rigirubata
XL
Oenothera ×rigirubata
XL
Oenothera ×rigirubata
syn. Oenothera ammophila × biennis · Oenothera ammophila × biennis · antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak)
                    
                    
Oenothera ×albisubcurva
XL
Oenothera ×albisubcurva
Oenothera ×albisubcurva
wystepowanie
syn. Oenothera subterminalis × biennis · Oenothera biennis × subterminalis · antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak)
                    
                    
Oenothera ×casimiri (wiesiołek Kazimierza)
XL
Oenothera ×casimiri (wiesiołek Kazimierza)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
Oenothera ×casimiri (wiesiołek Kazimierza)
wystepowanie
syn. Oenothera biennis × rubricaulis · Oenothera biennis × rubricaulis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                  
↑nie (z) płatki 9 – 20mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Liście najczęściej lancetowate z białymi lub słabo zaczerwienionymi nerwami głównymi.
                  
                    
↓nie(z) liście jasnozielone, rynienkowate do płaskich
Oenothera victorini (wiesiołek nyski)
XL
Oenothera victorini (wiesiołek nyski)
XL
Oenothera victorini (wiesiołek nyski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Kielich zielony (var. fiedleri Gutte) lub czerwono plamisty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
Oenothera victorini (wiesiołek nyski)
wystepowanie
wiesiołek Victorina · syn. Oenothera nissensis · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Miejsca ruderalne na Dolnym Śląsku i w Polsce środkowej.
                    
                    
↑nie (z) liście szarozielone, na brzegu faliste
Oenothera jueterbogensis (wiesiołek środkowoniemiecki)
XL
Oenothera jueterbogensis (wiesiołek środkowoniemiecki)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Kielich zawsze zielony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
Oenothera jueterbogensis (wiesiołek środkowoniemiecki)
wystepowanie
wiesiołek juterborski · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Miejsca ruderalne, Gliwice, Starachowice, Łódź.
                    
            
↑nie (z) łodyga i zalążnie wyraźnie czerwono punktowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Pąki, działki zielone lub czerwone; oś kwiatostanu na wierzchołku najczęściej czerwona lub czerwieniejąca (wyjątek: wiesiołek późnokwitnący (Oenothera pycnocarpa)).
            
              
↓nie(z) oś kwiatostanu zielona (ale łodyga czerwono punktowana); hypancja 25 – 35 mm długości
              
                
↓nie(z) płatki 6 – 12 mm długości i szerokości
Oenothera royfraseri (wiesiołek Royfrasera)
XL
Oenothera royfraseri (wiesiołek Royfrasera)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Działki zielone, wcześnie jesienią czerwonobrązowo nabiegłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Oenothera royfraseri (wiesiołek Royfrasera)
wystepowanie
wiesiołek turoszowski · syn. Oenothera turoviensis · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Miejsca ruderalne, piaski.
                
                
↑nie (z) płatki 15 – 25 (28) mm długości i szerokości
Oenothera pycnocarpa (wiesiołek późnokwitnący)
XL
Oenothera pycnocarpa (wiesiołek późnokwitnący)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Działki zielone.
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Oenothera pycnocarpa (wiesiołek późnokwitnący)
wystepowanie
wiesiołek chicagowski · syn. Oenothera chicaginensis · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Miejsca ruderalne — szczecińskie, Toruń, Śląsk.
                
                  
Oenothera pseudochicaginensis (wiesiołek fałszywy)
XL
Oenothera pseudochicaginensis (wiesiołek fałszywy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Oenothera pseudochicaginensis (wiesiołek fałszywy)
wystepowanie
syn. Oenothera subterminalis × biennis ? · Oenothera subterminalis × biennis · antropofit zadomowiony we florze Polski
                  
              
↑nie (z) oś kwiatostanu na szczycie czerwona lub czerwieniejąca
              
                
↓nie(z) płatki 40 – 55 mm długości i znacznie szersze
Oenothera glazioviana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Szyjka słupka długa, przewyższająca i rozkładająca się płasko ponad pylnikami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Oenothera glazioviana (wiesiołek czerwonokielichowy)
wystepowanie
syn. Oenothera erythrosepala · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Uprawiana bylina ozdobna; zdziczała na Śląsku.
                
                
↑nie (z) płatki do 30 mm długości; znamię ukryte między pylnikami
                
                  
↓nie(z) płatki szersze niż długie
                  
                    
↓nie(z) liście różyczkowe i dolne łodygowe wyraźnie pomarszczone wzdłuż nerwu głownego
Oenothera ×fallax (wiesiołek mylący)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Płatki (20) 23 – 35 mm długości i 26 – 44 mm szerokości; wyraźnie szersze niż dłuższe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Oenothera ×fallax (wiesiołek mylący)
wystepowanie
syn. Oenothera biennis × glazioviana · Oenothera biennis × glazioviana · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Szczecin, Śląsk.
                    
                    
↑nie (z) liście ±płaskie, czasem na wierzchołku skręcone
Oenothera hoelscheri (wiesiołek Hoelschera)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Płatki 19 – 27 mm długości i 21 – 30 mm szerokości, wyraźnie szersze niż dłuższe.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Oenothera hoelscheri (wiesiołek Hoelschera)
wystepowanie
syn. Oenothera depressa × rubricaulis lub biennis · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Częsty w dolinie Wisły.
                    
                  
↑nie (z) płatki często węższe niż długie; liście ±płaskie; koniuszki działek krótkie
                  
                    
Oenothera rubricaulis (wiesiołek czerwonołodygowy)
Oenothera rubricaulis (wiesiołek czerwonołodygowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Płatki 13 – 27 mm długości i tyle samo szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Oenothera rubricaulis (wiesiołek czerwonołodygowy)
wystepowanie
syn. Oenothera muricata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca ruderalne, piaski, brzegi rzek.
                    
                    
↑nie (z) liście ciemnozielone, płaskie lub rynienkowate, dość wąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Koniuszki działek ±proste i grube.
                    
                      
↓nie(z) nerwy główne liści niezaczerwienione
Oenothera tacikii (wiesiołek Tacika)
XL
Oenothera tacikii (wiesiołek Tacika)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Hypancja 25 – 35 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
Oenothera tacikii (wiesiołek Tacika)
wystepowanie
syn. Oenothera suaveolens × rubricaulis ? · Oenothera suaveolens × rubricaulis · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Wrocław, Poznań.
                      
                      
↑nie (z) nerwy główne liści łodygowych czerwone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Hypancja 19 – 25 (30) mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
                      
                        
↓nie(z) liście łodygowe eliptyczno-lancetowate, w nasadzie grubo, zatokowato ząbkowane
Oenothera acutifolia (wiesiołek ostrolistny)
XL
Oenothera acutifolia (wiesiołek ostrolistny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Łodyga do 2 m wysokości. Kwiatostan długi, dość luźny. Torebki do 34 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Oenothera acutifolia (wiesiołek ostrolistny)
wystepowanie
syn. Oenothera ammophila × rubricaulis · Oenothera ammophila × rubricaulis · antropofit zadomowiony we florze Polski
  W wielu miejscowościach.
                        
                          
Oenothera perangusta (wiesiołek zwężony)
XL
Oenothera perangusta (wiesiołek zwężony)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Ząbki torebki nieco wycięte.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Oenothera perangusta (wiesiołek zwężony)
antropofit zadomowiony we florze Polski
                          
                        
↑nie (z) liście łodygowe lancetowate, zwykle bez zatokowego ząbkowania
Oenothera octolineata
XL
Oenothera octolineata
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Łodyga niższa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Oenothera octolineata
antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak)
                        
                          
Oenothera flaemingina (wiesiołek flemingski)
XL
Oenothera flaemingina (wiesiołek flemingski)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Hypancjum krótsze, 20 – 25 mm długości.
· ta cecha diagnostycz ...
Oenothera flaemingina (wiesiołek flemingski)
wystepowanie
syn. Oenothera pycnocarpa × rubricaulis · Oenothera pycnocarpa × rubricaulis · antropofit zadomowiony we florze Polski
                          
        
↑nie (z) koniuszki działek na pączkach dołem nie stykają się ze sobą; łodyga na początku kwitnienia na szczycie zwieszona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Koniuszki działek na pączkach dołem nie stykają się ze sobą, rozchodzą się w formie V lub U (tj. lekko łukowato).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
  seria Rugglesia Rostański (1985)
        
          
↓nie(z) łodyga i oś kwiatostanu wyraźnie czerwono punktowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Zalążnie i młode torebki jedynie z niewielkim udziałem włosków gruczołowatych; torebki przylegająco owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
          
            
↓nie(z) oś kwiatostanu cała zielona
Oenothera albipercurva (wiesiołek zgiętoosiowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Płatki dłuższe niż szerokie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Oenothera albipercurva (wiesiołek zgiętoosiowy)
wystepowanie
syn. Oenothera biennis × subterminalis lub ammophila · antropofit zadomowiony we florze Polski
            
            
↑nie (z) łodyga przynajmniej w górnej części kwiatostanu czerwona lub zaczerwieniona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· od nasady najwyższych liści zbiegają po łodydze czerwone pręgi.
            
              
↓nie(z) torebki bez czerwonych plam, proste, z wyraźnymi, wydłużonymi, tępymi ząbkami
Oenothera oakesiana (wiesiołek piaskowy)
XL
Oenothera oakesiana (wiesiołek piaskowy)
XL
Oenothera oakesiana (wiesiołek piaskowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Łodyga na wierzchołku, na początku kwitnienia jedynie słabo zwieszona, szybko całkiem wyprostowana; 50 – 100 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Oenothera oakesiana (wiesiołek piaskowy)
wystepowanie
syn. Oenothera syrticola · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Przydroża, piaski, miejsca ruderalne, głównie na północy i na wschodzie.
              
              
↑nie (z) torebki młode czerwono plamiste, hakowate, z bardzo krótkimi, ząbkami
Oenothera ammophila (wiesiołek wydmowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Wierzchołek łodygi na początku kwitnienia zwieszony, stopniowo się prostujący, jednak przeważnie pozostaje skośny lub skrzywiony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyra ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Oenothera ammophila (wiesiołek wydmowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, miejsca ruderalne; głównie na Śląsku i północnym-wschodzie.
              
          
↑nie (z) łodyga i oś kwiatostanu w zielonej części ±bez czerwonych punktów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· Zalążnie i młode torebki z licznymi włoskami gruczołowatymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
          
            
↓nie(z) płatki równowąskie
Oenothera cruciata (wiesiołek krzyżowy)
XL
Oenothera cruciata (wiesiołek krzyżowy)
XL
Oenothera cruciata (wiesiołek krzyżowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Pączki kwiatowe zielone, cienkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
Oenothera cruciata (wiesiołek krzyżowy)
wystepowanie
syn. Oenothera atrovirens · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Zawleczony k. Polkowic i dawniej Trzcianki.
            
            
↑nie (z) płatki odwrotniesercowate, tak długie jak szerokie; strefa kwiatostanu ±silnie ogruczolona
            
              
↓nie(z) koniuszki działek 3 – 9 mm długości
Oenothera subterminalis (wiesiołek śląski)
XL
Oenothera subterminalis (wiesiołek śląski)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· Płatki 19.5 – 26.5 mm długości i szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Oenothera subterminalis (wiesiołek śląski)
wystepowanie
syn. Oenothera silesiaca · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Miejsca ruderalne, przydroża.
              
                
Oenothera wratislaviensis (wiesiołek wrocławski)
XL
Oenothera wratislaviensis (wiesiołek wrocławski)
XL
Oenothera wratislaviensis (wiesiołek wrocławski)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Strefa kwiatostanu słabo ogruczolona, liście jajowato-lancetowate.
Oenothera wratislaviensis (wiesiołek wrocławski)
syn. Oenothera canovirens × subterminalis ? · Oenothera canovirens × subterminalis · antropofit zadomowiony we florze Polski
                
              
↑nie (z) koniuszki działek 1 – 3.5 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Płatki korony krótsze.
              
                
↓nie(z) płatki 9.5 – 19 mm długości i 9 – 17 mm szerokości
Oenothera issleri (wiesiołek Isslera)
XL
Oenothera issleri (wiesiołek Isslera)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Płatki 9.5 – 19 mm długości i 9 – 17 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Oenothera issleri (wiesiołek Isslera)
wystepowanie
syn. Oenothera biennis × oakesiana · Oenothera biennis × oakesiana · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Szczecin, Wrocław, Gojna n. Bugiem.
                
                
↑nie (z) płatki 7 – 12 (14) mm długości i 6 – 12 (13) mm szerokości
Oenothera parviflora (wiesiołek drobnokwiatowy)
XL
Oenothera parviflora (wiesiołek drobnokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Koniuszki działek silnie oddalone, w formie litery U, do 3 mm długości, z wyraźnym ząbkiem w nasadzie; działki zielone, późną jesienią czerwieniejące. Torebki ok. 20 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Oenothera parviflora (wiesiołek drobnokwiatowy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Miejsce ruderalne, przydroża na Śląsku, w Lublinie.
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

uwagi

Do tego rodzaju należy wiele trudnych do oznaczenia gatunków. Mogą one tworzyć też mieszańce zdolne do rozmnażania się i ekspansji terytorialnej - "gatunki mieszańcowe". Dla oznaczenia gatunku należy (przed zasuszeniem rośliny) zanotować następujące cechy:
 • siedlisko, warunki siedliskowe,
 • fazę rozwojową rośliny (w lipcu, sierpniu),
 • obecność i charakter czerwonego punktowania zielonych części łodygi, osi kwiatostanu i zalążni,
 • barwę nerwów głównych liści,
 • wzór zabarwienia młodej osi (na wierzchołku) kwiatostanu,
 • barwę pączków,
 • proporcje i długość oraz szerokość płatków,
 • stosunek wysokości znamienia słupka do pylników.
Inne istotne przy oznaczeniu cechy możliwe do odczytania na materiale zielnikowym to:
 • owłosienie łodygi i osi kwiatostanu,
 • rozgałęzienia łodygi,
 • kształt liści,
 • kształt i wielkość koniuszków działek pączków oraz ząbków owocu,
 • kształt i wielkość nasion.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Oenothera (wiesiołek)
🌱
Rośliny dwuletnie lub krótkowieczne byliny.

space

byliny ogrodowe • o znaczeniu produkcyjnym
👌 uprawa łatwa • 🌿 ozdobne liście • 🐝 pożytek pszczeli (miododajna)
wysokość: 10 – 80 cm
kwitnienie: od lipca do września

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: przepuszczalna • przeciętna ogrodowa • mineralna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5
Stanowiska słoneczne. Niewybredne w stosunku do gleby, o niskich wymaganiach wodnych. Dobrze rosną na słabszych glebach mineralnych i stosunkowo suchych.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

11 – 7 szt./m2 • rozstawa: 30 – 38 cm
z nasion [zimą lub wiosną po stratyfikacji]
przez podział [kwiecień – maj]
przez sadzonki pędowe wierzchołkowe [kwiecień, ukorzeniają się ok. 2 – 3 tygodnie]