atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Oenothera perennis L. [🔉 *pe·ren·nis]

wiesiołek trwały
Oenothera pumila L.
Oenothera perennis (wiesiołek trwały)
22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń
Oenothera perennis (wiesiołek trwały)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Oenothera perennis (wiesiołek trwały)
🌱
Niska, ścieląca się bylina o drobnych kwiatach.
wysokość: do 10 cm
kwitnienie: od maja do września

wymagania i uprawa

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Oenothera perennis L. [🔉 *pe·ren·nis]Oenothera pumila L. [🔉 e·no·te·ra p·mi·la](pl) wiesiołek trwały
(lat.) pmilus, -a, -um; pmiliō, -ōnis adj.
karłowaty, mały, drobny (w stosunku do innych porównywanych); rzeczownik pumilio - karzeł