antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Oenothera octolineata Hudziok

Oenothera octolineata ?× parviflora