takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca carpatica F. Dietr.

kostrzewa karpacka
na stronie — występowanie