takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca picta Kit.

kostrzewa barwna
na stronie — występowanie · znaleziska