takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Festuca heterophylla Lam.

kostrzewa różnolistna
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
28.08.2010 copyright © by Jacek Soboń
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Festuca (kostrzewa)kl 6120

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20201228.2.kkcz - Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna); woj. łódzkie, pow. sieradzki, uroczysko Woźniki
201228-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, uroczysko Woźniki/ #7