fot. dt-Widlicz_Isslera_Diphasiastrum_issleri_-_14.08.2017_-_Babia_Gora_Beskid_Zywiecki_-_zdj._2 (665×866) — copyright © by Dariusz Tlałka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.08.2017, Babia Góra, Beskid Żywiecki
copyright © by Dariusz Tlałka