atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Minuartia caucasica Mattf. ex Asch. et Graebn. [🔉 mi·nu·ar·ti·a *]

mokrzyca kaukaska