atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Polygalo-Nardetum Prsg 1953

zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki
Violion caninae Violion caninae Violion caninae Violion caninaeViolion caninaeNardo-Juncetum squarrosi (zespół jastrzębca i situ sztywnego)
Polygalo-Nardetum
02.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Polygalo-Nardetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Polygalo-Nardetum