atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Nardo-Juncetum squarrosi (Nordh. 1920) Büker 1942

zespół jastrzębca i situ sztywnego
Violion caninae Violion caninae Violion caninae Violion caninaeViolion caninaePolygalo-Nardetum (zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki)Calluno-Nardetum strictae (zespół wrzosu i bliźniczki psiej trawki)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Nardo-Juncetum squarrosi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Nardo-Juncetum squarrosi