atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Calluno-Nardetum strictae Hrync. 1959

zespół wrzosu i bliźniczki psiej trawki
Calluno-Nardetum strictae
03.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calluno-Nardetum strictae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Calluno-Nardetum strictae — lokalnie

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Calluno-Nardetum strictae