fot. pkob-Sphagno-Utricularietum-ochroleucae1-2.07.2009 (1228×937) — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Utricularia intermedia (pływacz średni)

on This page when logged in
you will see 4.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

02.07.2009, Kotlina Zasiecka, okolice Brodów Żarskich
copyright © by Piotr Kobierski
« Ass.Sphagno-Utricularietum ochroleucae

« Utricularia intermedia (pływacz średni)