fot. pkob-Sphagno-Utricularietum-ochroleucae2-2.07.2009 (884×679) — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Utricularia intermedia (pływacz średni)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

02.07.2009, Kotlina Zasiecka, okolice Brodów Żarskich
copyright © by Piotr Kobierski