atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Calluno-Genistetum R.Tx. 1937

zespół wrzosu i janowca ciernistego

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calluno-Genistetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Calluno-Genistetum — zespół centralny ChAss.= ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calluno-Genistetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calluno-Ulicetalia (wrzosowiska)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)