atlas-roslin.pl

(związek) All.Calluno-Arctostaphylion R.Tx. et Prsg 1949

subkontynentalne wrzosowiska mącznicowe

odpowiada siedlisku „suche wrzosowiska ... (4030)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Calluno-Arctostaphylion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calluno-Arctostaphylion

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Calluno-Arctostaphylion

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Calluno-Arctostaphylion

  Ass.Arctostaphylo-Callunetum (zespół mącznicy i wrzosu pospolitego)
  
  Ass.Scabioso canescentis-Genistetum