atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Hieracio (alpini)-Nardetum Szafer et all. 1923 em. Balcerk. 1984

Nardion Nardion Nardion NardionNardionHieracio (vulgati)-Nardetum (zespół jastrzębca i bliźniczki psiej trawki)Carici (rigidae)-Nardetum (zespół turzycy i bliźniczki psiej trawki)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Hieracio (alpini)-Nardetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Hieracio (alpini)-Nardetum — regionalnie

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Hieracio (alpini)-Nardetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Nardion (górskie murawy bliźniczkowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Nardetalia (acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)