atlas-roslin.pl

(związek) All.Empetrion nigri Böcher 1943

nadmorskie wrzosowiska bażynowe
Empetron boreale Böcher 1943

odpowiada priorytetowemu siedlisku „nadmorskie wrzosowiska bażynowe (2140)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Empetrion nigri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Empetrion nigri

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Empetrion nigri