atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sieglingio-AgrostietumBrzeg 1981

Sieglingio-Agrostitetum
03.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sieglingio-Agrostietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sieglingio-Agrostietum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Sieglingio-Agrostietum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sieglingio-Agrostietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Pohlio-Callunion

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calluno-Ulicetalia (wrzosowiska)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)