(związek) All.Pohlio-Callunion Shimwell 1973 em. Brzeg 1981

odpowiada siedlisku „suche wrzosowiska ... (4030)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Pohlio-Callunion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Pohlio-Callunion

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Pohlio-Callunion

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Pohlio-Callunion

  Ass.Pohlio-Callunetum
  
  Zb.Hypnum jutlandicum
  
  Ass.Sieglingio-Agrostietum