atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Betulo-AdenostyleteaBr.-Bl. 1948

wysokogórskie ziołorośla i traworośla
wysokogórskie ziołorośla i traworośla z okazałymi bylinami dwuliściennymi lub trawami, czasem z udziałem krzewów; na żyznych, wilgotnych i mokrych siedliskach, z ruchliwą, dobrze natlenioną wodą, w miejscach z obfitą i długo zalegającą pokrywą śnieżną
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Betulo-Adenostyletea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Betulo-Adenostyletea

🔵 O.Calamagrostietalia villosae
🔵 All.Adenostylion alliariae - zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich - zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich
🔵 Ass.Adenostyletum alliariae - zespół miłosny górskiej - zespół miłosny górskiej
🔵 Ass.Athyrietum distentifolii - ziołorośle paprociowe - ziołorośle paprociowe
🔵 Ass.Aconitetum firmi - zespół tojadu mocnego - zespół tojadu mocnego
🔵 Ass.Pado-Sorbetum
🔵 Ass.Petasitetum albi - łopuszyny z lepiężnikiem białym - łopuszyny z lepiężnikiem białym
🔵 Ass.Petasitetum kablikiani - łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym - łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym
🔵 Ass.Salicetum lapponum
🔵 Ass.Arunco-Doronicetum austriaci - zespół parzydła i omiega górskiego - zespół parzydła i omiega górskiego
🔵 Ass.Pulmonario-Alnetum viridis
🔵 All.Calamagrostion - naturalne traworośla wysokogórskie - naturalne traworośla wysokogórskie
🔵 Ass.Calamagrostietum villosae (tatricum) - traworośla trzcinnika owłosionego - traworośla trzcinnika owłosionego
🔵 Ass.Crepido-Calamagrostietum villosae
🔵 Ass.Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae
🔵 Ass.Festucetum carpaticae
🔵 Ass.Poo-Veratretum lobeliani - zespół wiechliny i ciemiężycy zielonej - zespół wiechliny i ciemiężycy zielonej
🔵 Ass.Poo-Deschampsietum - traworośla połonin wschodniokarpackich - traworośla połonin wschodniokarpackich
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji