atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1948

wysokogórskie ziołorośla i traworośla

wysokogórskie ziołorośla i traworośla z okazałymi bylinami dwuliściennymi lub trawami, czasem z udziałem krzewów; na żyznych, wilgotnych i mokrych siedliskach, z ruchliwą, dobrze natlenioną wodą, w miejscach z obfitą i długo zalegającą pokrywą śnieżną

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaRhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)Trifolio-Geranietea sanguinei (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Betulo-Adenostyletea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)