atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae(Zlatn. 1928) Jenik 1961

autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae — + gatunki przechodzące z ChCl. Querco-Fagetea

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji