atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Salicetum lapponum W. Mat. 1965

odpowiada siedlisku „subalpejskie zarośla wierzbowe ... (4080)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

All.Adenostylion alliariae">⇑ All.Adenostylion all… All. <… All.Adenostylion alliariaePetasitetum kablikiani (łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym)Arunco-Doronicetum austriaci (zespół parzydła i omiega górskiego)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salicetum lapponum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Salicetum lapponum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Salicetum lapponum — ChCl. Montio-Cardaminetea

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salicetum lapponum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae ⇒ ChCl.