atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Pado-Sorbetum (Hueck 1939) W.Mat. 1965

Adenostylion alliariae Adenostylion alliariae Adenostylion alliariae Adenostylion allia…Adenostylion alliariaeAconitetum firmi (zespół tojadu mocnego)Petasitetum albi (łopuszyny z lepiężnikiem białym)
Pado-Sorbetum
02.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Pado-Sorbetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Pado-Sorbetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Pado-Sorbetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae ⇒ ChCl.