atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Poo-Veratretum lobelianiKornaś (1955 n.n.) 1967

zespół wiechliny i ciemiężycy zielonej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Poo-Veratretum lobeliani
XL
Ass.Poo-Veratretum lobeliani

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Poo-Veratretum lobeliani

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Poo-Veratretum lobeliani

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji