atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Athyrietum distentifolii Hadač 1955 em W.Mat. 1960

ziołorośle paprociowe
Adenostylion alliariae Adenostylion alliariae Adenostylion alliariae Adenostylion allia…Adenostylion alliariaeAdenostyletum alliariae (zespół miłosny górskiej)Aconitetum firmi (zespół tojadu mocnego)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Athyrietum distentifolii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Athyrietum distentifolii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Athyrietum distentifolii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae ⇒ ChCl.