atlas-roslin.pl

(rząd) O.Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1928

Adenostyletalia Br.-Bl. 1931

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Calamagrostietalia villosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)