atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Festucetum carpaticae (Dom. 1925) Pawł. et Stecki 1926

Calamagrostion Calamagrostion Calamagrostion CalamagrostionCalamagrostionBupleuro-Calamagrostietum arundinaceaePoo-Veratretum lobeliani (zespół wiechliny i ciemiężycy zielonej)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festucetum carpaticae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Festucetum carpaticae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festucetum carpaticae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calamagrostion (naturalne traworośla wysokogórskie)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae ⇒ ChCl.