atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Adenostyletum alliariaePawł., Sokoł. et Wall. 1928

zespół miłosny górskiej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Adenostyletum alliariae
XL
Ass.Adenostyletum alliariae
Adenostyles alliariae (miłosna górska)
XL
Ass.Adenostyletum alliariae · ziołorośle z miłosną górską Ass.Adenostyletum alliariae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Adenostyletum alliariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Adenostyletum alliariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji