atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Adenostyletum alliariae Pawł., Sokoł. et Wall. 1928

zespół miłosny górskiej
Adenostyletum alliariae
02.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL
Adenostyles alliariae (miłosna górska)
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Adenostyletum alliariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Adenostyletum alliariae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Adenostyletum alliariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae ⇒ ChCl.