atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Petasitetum albi Zlatnik 1928

łopuszyny z lepiężnikiem białym
Adenostylion alliariae Adenostylion alliariae Adenostylion alliariae Adenostylion allia…Adenostylion alliariaePado-SorbetumPetasitetum kablikiani (łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Petasitetum albi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Petasitetum albi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Petasitetum albi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae ⇒ ChCl.