atlas-roslin.pl

baldaszkowate (Apiaceae) uprawiane

baldaszkowate uprawiane
Apiaceae Apiaceae Apiaceae ApiaceaeApiaceaeApiaceae - bez pokrywek (LUB te nieliczne i szybko opadają)jarzmianka większa (Astrantia major)
N

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Apiaceae-ozdobne(pl) baldaszkowate uprawiane