atlas-roslin.pl

baldaszkowate (Apiaceae) uprawiane

baldaszkowate uprawiane
Apiaceae Apiaceae Apiaceae ApiaceaeApiaceaeApiaceae - bez pokrywek (LUB te nieliczne i szybko opadają)