fot. pk-Sparganium_erectum_oocarpum_1c_Kepa_Zajecznikowska_07.16 (700×777) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2016, Kępa Zajęcznikowska
copyright © by Paweł Kalinowski