fot. SM-20080629-2-Sparganium_erectum-01 (436×721) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.080629-2
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.06.2008, Równina Torzymska, Jezioro Rzepsko koło Rzepina
copyright © by Michał Smoczyk