atlas-roslin.pl

Sparganium [🔉 spar·ga·ni·um]

jeżogłówka
  
↓niełodyga w górze rozgałęziona; zarówno główki męskie i żeńskie na osi głównej i bocznych gałązkach; listki okwiatu sztywne, ciemne, w górze rozszerzone
Sparganium erectum
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone ...
· Liście 5 – 15 mm szerokości, zwykle sztywne, górą płaskie lub lekko wklęsłe, spodem z ostrym kilem, trójkanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
wystepowanie
syn. Sparganium ramosum · Sparganium ramosum · Spargarnium erectum ssp. erectum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód.
  
  
↑nie łodygi nierozgałęzione, jeśli rzadko rozgałęzione to na bocznych gałązkach tylko główki żeńskie; listki okwiatu cienkie, błoniaste, jasne, półprzeźroczyste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądow ...
· Liście płaskie lub (świeże) trójkanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
  
    
↓nieliście w przekroju poprzecznym trójkanciaste
Sparganium emersum
Sparganium emersum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Główek męskich 3 – 8 (10), wyraźnie od siebie oddalonych; żeńskich 3 – 6, najniższe czasem na szypułce.
Sparganium emersum (jeżogłówka pojedyncza)
wystepowanie
syn. Sparganium simplex · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody i ich brzegi.
    
    
↑nie liście płaskie lub spodem słabo wypukłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Główek męskich zwykle nie więcej niż 3, skupionych.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
    
      
↓nieliście zupełnie płaskie; górą z wyraźnymi podłużnymi i poprzecznymi nerwami, nerw środkowy nie wyróżnia się
Sparganium minimum (jeżogłówka najmniejsza)
XL
Sparganium minimum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Liście zupełnie płaskie; górą z wyraźnymi podłużnymi i poprzecznymi nerwami, nerw środkowy nie wyróżnia się; 60 – 80 cm długości × 1 – 3 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Sparganium minimum (jeżogłówka najmniejsza)
wystepowanie
syn. Sparganium minimum · Sparganium natans
  Torfowiska, brzegi wód.
      
      
↑nie liście górą płaskie, z niewyraźnymi lub bez widocznych nerwów, spodem trochę wypukłe, z wyraźnym nerwem środkowym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu st ...
· Szyjka słupka i znamię stosunkowo długie; znamię 3 – 6× dłuższe niż szersze.
  Rośliny pływające.
      
        
↓niepylniki ±1 mm długości; szyjki słupka 1 – 1.5 mm długości
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Na górnej stronie liści nerwy, zwłaszcza poprzeczne, niedostrzegalne; po spodniej stronie na 1 cm długości przypada 12 – 18 poprzecznych nerwów. Liście w nasadzie rozdęte, do 8 mm szerokości, wyciągnięte w długi wierzchołek, dolne zwykle półwałkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
wystepowanie
syn. Sparganium affine · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi ubogich wód.
        
        
↑nie pylniki 1.5 – 2 mm długości; szyjki słupka 2 – 3 mm długości
Sparganium emersum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Na górnej stronie liści nerwy przeważnie dostrzegalne; po spodniej stronie na 1 cm długości przypada 10 – 12 poprzecznych nerwów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji ...
Sparganium emersum (jeżogłówka pojedyncza)
wystepowanie
syn. Sparganium simplex · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  ssp. fluitans (Gren. et Godron) Arcang.

Przejrzyste wody stojące i wolno płynące, 50-100cm głębokości.