atlas-roslin.pl

Mentha

mięta
  
↓nie(z) działki nierówne
Mentha pulegium (mięta polej)
XL
Mentha pulegium (mięta polej)
Mentha pulegium (mięta polej)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Gardziel kielicha owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
Mentha pulegium (mięta polej)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi rzek, pastwiska.
  
  
↑nie (z) kielich symetryczny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Gardziel kielicha naga.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
  
    
↓nie(z) liście łodygowe z ±wyraźnie kędzierzawą blaszką liściową
    
      
↓nie(z) kwiatostan ze zbliżonych nibyokółków
Mentha spicata (mięta zielona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Podsadki drobne, równowąskie do lancetowatych, odmienne od liści łodygowych.
Mentha spicata (mięta zielona)
mięta kłosowa · syn. Mentha crispa · antropofit zadomowiony we florze Polski
  var. crispa
      
      
↑nie (z) kwiatostan z oddalonych nibyokółków
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Podsadki w dole kwiatostanu formą i rozmiarem zbliżone do liści łodygowych.
Mentha ×gracilis (mięta imbirowa)
syn. Mentha arvensis × spicata · Mentha gentilis · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  ≡ M. arvensis × M. spicata ≡ M. gentilis auct. non sensu orig. L.
      
    
↑nie (z) liście łodygowe z blaszką liściową płaską lub spodem z wypukłą nerwacją
    
      
↓nie(z) kwiatostan z oddalonych nibyokółków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· Przysadki duże, lancetowate do szeroko jajowatych, podobne do liści właściwych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
  M. arvensis i jej mieszańce
      
        
↓nie(z) kielich (szeroko)dzwonkowaty, bez wypukłej nerwacji
Mentha arvensis (mięta polna)
Mentha arvensis (mięta polna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
· Przysadki w kwiatostanie formą i wielkością tożsame górnym liściom łodygowym.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
Mentha arvensis (mięta polna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Aluwia, wilgotne pola, łąki, zarośla.
        
        
↑nie (z) kielich rurkowaty do wąsko dzwonkowatego
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atla ...
· Przysadki w kwiatostanie zwykle wyraźnie mniejsze od górnych liści łodygowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
        
          
↓nie(z) kielich zawsze owłosiony od samej nasady
          
            
↓nie(z) korona z pierścieniem włosków w gardzieli
Epilobium angustifolium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
· Liście łodygowe na ogonkach 10 – 20 mm długich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Mentha ×verticillata (mięta okręgowa)
wystepowanie
syn. Mentha aquatica × arvensis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Utrwalony, często występujący mieszaniec.
Wilgotne pola, łąki, brzegi wód.
            
            
↑nie (z) korona w gardzieli najwyżej z pojedynczymi włoskami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· W gardzieli korony najwyżej pojedyncze włoski.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
  M. ×dalmatica Tausch ≡ M. arvensis × longifolia ≡ M. ×gentilis ssp. acutifolia (Sm. em. Rabenh.) T.Tacik

Dawniej uprawiana, zdziczała.

            
          
↑nie (z) kielich cały lub w nasadzie nagi; szypuły ±nagie
  Rośliny uprawiane i zdziczałe.
          
            
↓nie(z) kielich dzwonkowaty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Liście ±gęsto owłosione, później łysiejące, ciemnozielone, zwężone w krótki ogonek.
· ta cecha diagnostyczna je ...
Mentha ×gracilis (mięta imbirowa)
syn. Mentha arvensis × spicata · Mentha gentilis · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  ≡ M. arvensis × M. spicata ≡ M. gentilis auct. non sensu orig. L.

Dawniej często uprawiana, czasem zdziczała.

            
            
↑nie (z) kielich rurkowaty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Liście ±nagie, na ogonkach 5 – 10 mm długości; nasada blaszki zaokrąglona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
  M. ×smithiana R.Graham ≡ M. aquatica × M. arvensis × M. spicata

Niegdyś w uprawie, zdziczała na Śląsku.

            
      
↑nie (z) kwiatostan gęsty lub ±luźny; przysadki drobne, niepodobne do liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Przysadki drobne, równowąskie do lancetowatych, niepodobne do liści łodygowych.
      
        
↓nie(z) kwiatostan silnie skrócony, główkowaty lub kłosowaty
Mentha aquatica (mięta nadwodna)
Mentha aquatica (mięta nadwodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedo ...
· Ogonek liści łodygowych zwykle 15 – 25 mm długości, blaszka zwykle jajowata, piłkowana, owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie ozn ...
Mentha aquatica (mięta nadwodna)
wystepowanie
mięta wodna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Szuwary, mokradła, wilgotne zarośla.
        
        
↑nie (z) kwiatostan wydłużony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Liście łodygowe siedzące lub krótkoogonkowe (ogonek do 15 mm długości).
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
        
          
↓nie(z) wszystkie liście ogonkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Nibykłos gruby, walcowaty lub podługowato-główkowaty, zwykle tylko 2 – 4× dłuższy niż szerszy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
  Rośliny uprawiane, płonne mieszańce.
          
            
↓nie(z) rośliny ±nagie lub rzadko owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Rośliny zwykle ciemnoczerwono nabiegłe.
Mentha ×citrata (mięta pieprzowa)
mięta cytrynowa · syn. Mentha aquatica × spicata · Mentha ×piperata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  M. ×piperita L. ≡ mięta nadwodna (Mentha aquatica) × mięta zielona (Mentha spicata) ≡ M. ×citrata Ehrh. ssp. citrata var. officinalis (Sole) T. Tacik — mięta pieprzowa

Często uprawiana, czasem dziczeje.

            
            
↑nie (z) rośliny ±gęsto owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
  M. ×dumetorum Schultes ≡ M. aquatica × M. longifolia ≡ M. citrata ssp. pubescens (Willd.) T. Tacik

Dawniej uprawiana, zdziczała na Śląsku.

            
          
↑nie (z) liście łodygowe siedzące lub z ogonkiem do kilku mm długim
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Nibykłos cienki, 5 – 15 mm szerokości, często luźny, zwykle ponad 4× dłuższy niż szerszy.
          
            
↓nie(z) środkowe i górne liście łodygowe szeroko eliptyczne lub jajowate do szeroko jajowatych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Łodygi i liście (przynajmniej spodem) owłosione lub co najmniej słabo, siatkowate pomarszczone, z wydatną nerwacją.
            
              
↓nie(z) środkowe liście łodygowe jajowate do szeroko jajowatych, 2 – 4 cm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tek ...
· W owłosieniu liści i środkowej części łodygi przeważają rogokształtne, taśmowato spłaszczone lub dichotomicznie rozgałęzione włoski.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
Mentha suaveolens (mięta okrągłolistna)
syn. Mentha rotundifolia · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Gatunek z rejonu śródziemnomorskiego i Europy zachodniej. U nas rzadko uprawiany; w uprawie znajdują się mieszańce (patrz uwagi poniżej).
              
              
↑nie (z) środkowe i górne liście łodygowe szeroko eliptyczne do podługowato jajowatych, 6 – 9 cm długości
Mentha ×villosa (mięta kosmata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Tylko na spodzie liści można znaleźć pojedyncze rogowate, spłaszczone, rozgałęzione włoski.
· ta cecha diagnost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
Mentha ×villosa (mięta kosmata)
syn. Mentha rotundifolia · Mentha spicata × suaveolens
  Mieszańce powyższego. Jeśli u nas jest taka sytuacja jak przedstawiona we Florze Czech, to zadomowiony jest często uprawiany mieszaniec M. ×villosa, a "czysty gatunek" M. rotundifolia auct. ≡ M. suavolens Rhrb. rzadko uprawiany w kolekcjach.
              
            
↑nie (z) środkowe i górne liście łodygowe węższe, podługowate, lancetowate lub jajowato lancetowatych ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedost ...
            
              
↓nie(z) rośliny prawie nagie, ciemnozielone lub silnie szaro owłosione, liście do 6 cm długości
Mentha spicata (mięta zielona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Liście zwykle 3.5 – 6 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta c ...
Mentha spicata (mięta zielona)
mięta kłosowa · syn. Mentha crispa · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Miejsca ruderalne, przydroża, dawniej często uprawiana.
              
              
↑nie (z) rośliny zawsze szaro owłosione, liście 6 – 9 cm długości
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Liście 6 – 9 cm długości.
· ta cecha diagnost ...
· ta ...
              
                
↓nie(z) środkowe i górne liście łodygowe podługowate do lancetowatych lub odwrotnie lancetowatych
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Mentha longifolia (mięta długolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np ...
· Rośliny tylko z włoskami pojedynczymi, prostymi lub słabo pogiętymi. Włoski na nerwach spodu liścia ±równo zaczesane ku wierzchołkowi liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
Mentha longifolia (mięta długolistna)
wystepowanie
syn. Mentha spicata ssp. lonifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, źródliska, mokre zarośla.
                
                
↑nie (z) środkowe i górne liście łodygowe zwykle szersze, lancetowate do wąsko eliptycznych
Mentha ×niliaca (mięta kosmata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Włoski na nerwach spodu liścia nieregularnie pogięte, z domieszką spłaszczonych, rozgałęzionych włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Mentha ×niliaca (mięta kosmata)
syn. Mentha longifolia × suaveolens · antropofit zadomowiony we florze Polski
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Mentha (mięta)
🌱
Byliny z kłączami lub rozłogami, występujące w klimacie umiarkowanym, także i u nas. W uprawie znajduje się kilka gatunków w wielu odmianach.

space

Mają głównie zastosowanie jako rośliny przyprawowe, aromatyczne, zielarskie i przemysłowe (mentol). Na rabaty bylinowe w stylu "angielskim" lub naturalistycznym. Niektóre można traktować jako okrywowe. ' Mięta nadwodna (Mentha aquatica) nadaje się do oczek wodnych

pachnący • roślina lecznicza
wysokość: 0.2 – 1.2 m
kwitnienie: od lipca do sierpnia

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: żyzna • przeciętna ogrodowa • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4
Większość mięt rośnie w miejscach słonecznych, na glebach dostatecznie wilgotnych. Jedynie mięta nadwodna (Mentha aquatica) jest przybrzeżną rośliną wodną.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

6 szt./m2 • rozstawa: 41 × 41 cm
przez podział

≈ odmiany i dostępność (#8/9)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #8)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Lamiaceae (jasnotowate)kl 2293
Korona o symetrii ±promienistej. Pręciki podobnej długości, rozchylone, z pylnikami równoległymi, oddzielonymi od siebie.

space

Byliny z kłączami. Roztarte ziele o intensywnym aromatycznym zapachu.

space