antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Mentha spicata L. em. L.

mięta zielona mięta kłosowa
Mentha crispa · Mentha spicata L. · Mentha spicata L. em. Huds. · Mentha spicata L. em. L. ssp. spicata · Mentha viridis
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Mentha spicata (mięta zielona)
10.08.2011, skraj zarośli bagiennych, Filipów Pierwszy, Pojezierze Zachodniosuwalskie; copyright © by Artur Pliszko
Mentha spicata (mięta zielona)
Mentha spicata (mięta zielona)
Mentha spicata (mięta zielona)

występowanie

Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘var. Crispa ( Mięta marokańska )’