antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Mentha spicata L. em. L.

mięta zielona mięta kłosowa
Mentha crispa · Mentha spicata L. · Mentha spicata L. em. Huds. · Mentha spicata L. em. L. ssp. spicata · Mentha viridis
Mentha spicata (mięta zielona)
10.08.2011, skraj zarośli bagiennych, Filipów Pierwszy, Pojezierze Zachodniosuwalskie; copyright © by Artur Pliszko
Mentha spicata (mięta zielona)
Mentha spicata (mięta zielona)
Mentha spicata (mięta zielona)
cechy diagnostyczne w kluczu:Mentha (mięta)kl 8896kl 5368

występowanie

Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

właściwości i zastosowanie

Wysokość: 15-80 cm

Analiza dostępności roślin (form i odmian #4)

wymagania i uprawa

Wymagania (parametry ogrodowe):
zimowanie: strefa mrozoodporności 4