fot. bg-Lycopodium_selago_1 (551×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój, widok z boku
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Huperzia selago (wroniec widlasty)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.08.2004, Karkonosze, Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej
copyright © by Błażej Gierczyk