atlas-roslin.pl

Isoetes [🔉 i·so·e·tes]

poryblin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nieliście miękkie
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Makrospory z walcowatymi i zaostrzonymi brodawkami.
▶ Isoetes echinospora Durieu (poryblin kolczasty)
wystepowanie - Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
syn. Isoetes setacea Lam. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Na dnie czystych jezior na Kaszubach.
↑nie ↓nieliście sztywne
Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Makrospory grzebieniasto i nieco siateczkowato brodawkowane.
▶ Isoetes lacustris L. (poryblin jeziorny)
wystepowanie - Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Na dnie czystych jezior na Pomorzu.
↑nie możliwa pomyłka
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
XL
rozetka liściowa formy lądowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Wody oligotroficzne i ich brzegi, ubogie w wapń; w przejrzystych wodach do 3m głębokości.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji