fot. pb-Linum_flavum_kwiaty (792×536) — copyright © by Przemysław Baraniecki
kwiaty
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Linum flavum (len złocisty)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.07.2006, murawa kserotermiczna na kredzie; okolice Chełma
copyright © by Przemysław Baraniecki