fot. pb-Linum_flavum_kwiaty — copyright © by Przemysław Baraniecki
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Linum flavum (len złocisty)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiaty
19.07.2006, murawa kserotermiczna na kredzie; okolice Chełma · copyright © by Przemysław Baraniecki