fot. bg-Linum_flavum2 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Linum flavum (len złocisty)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pąki
09.07.2007, 1 km na pd od wsi Kąty II · copyright © by Błażej Gierczyk