fot. bg-Linum_flavum2 (249×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
pąki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Linum flavum (len złocisty)
09.07.2007, 1 km na pd od wsi Kąty II
copyright © by Błażej Gierczyk