fot. bg-Linum_flavum3 (468×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
niedojrzałe owoce
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Linum flavum (len złocisty)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.07.2007, 1 km na pd od wsi Kąty II
copyright © by Błażej Gierczyk