atlas-roslin.pl

Fam. Iridaceae [🔉 i·ri·da·ce·e]

kosaćcowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

uprawiane ozdobne

Liczne inne są uprawiane jako ogrodowe bulwiaste, kłączowe lub cebulowe rośliny ozdobne. Uprawiane są jak byliny ogrodowe lub kwiaty sezonowe, których kłącza lub bulwy są wykopywane i zimowane w pomieszczeniach. Należą tu takie giganty pod względem popularności i liczby odmian uprawnych jak Iris xbarbata i mieczyk ogrodowy (Gladiolus ×hybridus).Liczne inne są uprawiane jako ogrodowe bulwiaste, kłączowe lub cebulowe rośliny ozdobne. Uprawiane są jak byliny ogrodowe lub kwiaty sezonowe, których kłącza lub bulwy są wykopywane i zimowane w pomieszczeniach. Należą tu takie giganty pod względem popularności i liczby odmian uprawnych jak Iris xbarbata i mieczyk ogrodowy (Gladiolus ×hybridus).
  
↓niekwiaty grzbieciste, ±dwuwargowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Z bulwą przypominającą cebule i lancetowato-mieczowatymi liśćmi.
  
    
↓niełatki ku nasadzie zwężają się; kłos ±jednostronny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w jednostronnym lub ±wielostronnym gronie.
    
    
↑nie łatki ku nasadzie nie zwężają się znacznie; znamiona nitkowate; kłos dwustronny
Crocosmia xcrocosmiiflora
Crocosmia ×crocosmiiflora (krokosmia ogrodowa)
Crocosmia ×crocosmiiflora (Lemoine ex E. Morren) N.E. Br. (krokosmia ogrodowa)
cynobrówka ogrodowa, letni mieczyk, mieczyk letni, montbrecja, montbrecja ogrodowa, montbretia · syn. Montbretia crocosmiiflora Lemoine · Takson uprawiany.[491]
  Uprawiana bylina ozdobna.
    
  
↑nie kwiaty promieniste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓niebrak nadziemniego pędu kwiatowego; kwiaty z podziemną zalążnią, wyrastają z bulwocebuli
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście wąskie, równowąskie, z białą pręgą przez środek, zwykle z podwiniętymi brzegami i silnym nerwem główny, w dół wypukłym, u części gatunków wyrastają po kwitnieniu.
  Jeden rodzimy gatunek i kilka uprawianych, w większości kwitną wczesną wiosną, nieliczne jesienią.
    
    
↑nie kwiaty na nadziemnej łodydze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rodzime gatunki to rośliny kłączowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓niekwiaty przynajmniej 3 cm średnicy, różnej barwy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łatki korony zrośnięte przy nasadzie w krótką rurkę. Zewnętrzne łatki korony odgięte w dół, duże; wewnętrzne odmienne, znacznie mniejsze i skierowane ku górze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
      
↑nie brak nadziemniego pędu kwiatowego; kwiaty z podziemną zalążnią, wyrastają z bulwocebuli
Sisyrynchium angustifolium
Sisyrinchium bermudiana (miecznica wąskolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okwiatu wolne, wszystkie 6 podobne, ±gwiazdkowato rozstawione na boki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony