fot. kkcz-IMG_6212 (801×704) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Geranium purpureum (bodziszek purpurowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.05.2022, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek