fot. Dracocephalum.ruyschiana.Wr9954 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń