fot. pszczelnik.waskolistny_Dracocephalum.ruyschiana.0798 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń