fot. bl-f172-dracecephalum-ruyischiana-pokroj (398×520) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Anagalis arvensis

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwitnąca roślina; 01.07.2001
copyright © by Barbara Łotocka