fot. kkcz-owocostan (371×794) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Konrad Kaczmarek