fot. SM-20090731-6-Dendranthema_zawadskii-05 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Dendranthema zawadskii (chryzantema Zawadzkiego)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

młode rośliny
31.07.2009, Pieniny, Masyw Sokolicy · copyright © by Michał Smoczyk