atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Corydalis capnoides (L.) Pers. [🔉 *o·i·des]

kokorycz żółta, kokorycz złocista, kokorycz żółtawa
Corydalis Corydalis Corydalis CorydalisCorydaliskokorycz drobna (Corydalis pumila)kokorycz żółta (Corydalis lutea)
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
12.07.2011, Pieniny; copyright © by Jerzy Kruk XL
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
XL
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Corydalis (kokorycz)kl 1469
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
Rośliny jedno lub dwuletnie, do 40 cm wysokości. Łodyga silna, podnosząca się, rozgałęziona.

space

Torebka 2 – 3 cm długości, kilkakrotnie dłuższa od szypułki.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
Bardzo rzadko w Karpatach. Wapienne skałki śródleśne.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110712.2.jkr - Corydalis capnoides (kokorycz żółta); Pieniny
110712-2
leg. Jerzy Kruk
/Pieniny/ #8